TETT PÅ BJØRVIKA:TEKSTER

 26.10.2012

SISTE KAPITTEL I BORGEN-FØLJETONGEN? – OPPDATERING FRA EN UTMATTET AKTIVIST

Har du et ekstra tonn energi innabords du gjerne skulle ha brent av? Da foreslår jeg tre og en halv måned intensiv nærkontakt med det som kalles norsk lokaldemokrati.

LES MER

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24.09.2012
FORTELLINGEN OM BORGEN - FRA 1916 TIL I DAG

Borgen troner tungt i bakkant av Vannspeilet og Middelalderparken i Gamlebyen. Med en velkjent neonreklame for Aftenposten på taket har bygget fungert som landemerke for generasjoner av osloborgere og gjennomreisende.

LES MER

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31.08.2012
BYLIV ELLER SIKTLINJER?


Åpent brev til Bård Folke Fredriksen og Riksantikvaren.
I avisen den 30. august får man inntrykk av at Oslo kommune og Riksantikvaren er uenige i hva som er viktigst for Bjørvika: et godt og levende byliv eller siktlinjer.
Saken jeg refererer til handler om trær vs. busker i Bispekilen.  
http://www.osloby.no/nyheter/Busk-brak-bremser-Bjorvika-plan-6977256.html 
Jeg tar fatt i uenigheten og trekker dere med noen meter opp fra den nye allmenningen, til Borgen i Middelalderparken. 

LES MER 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.08.2012


BRUA UT I INTET - om gjenbruk av samtidsruiner

I fjor sommer ble Sørenga bro revet for å gi plass til det nye riksveisystemet i Bjørvika. Det vil si – kun deler av broen er revet. I sørenden av Middelalderparken står fortsatt en halv bro og venter på sin skjebne.
Men hvorfor rive?
Den vesle brostumpen i Bjørvika vil kunne fungere som det perfekte bindeledd mellom Ekebergåsen og Middelalderparken/det nye Bjørvika, – for øyeblikket behørig adskilt av godstogskinnene som ligger der som et uoverkommelig ”juv”.

LES MER

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
05.06.2012
Borgen – skamplett eller herlighetsverdi for fremtiden?

Ingen betviler viktigheten av bedre togforbindelse til og fra hovedstaden. Men er det virkelig nødvendig å rive Borgen (og de to hallene) på grunn av Follobanen? Eller er dette bare et vikarierende motiv som brukes for å skjule andre og mindre sjarmerende agendaer?


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.5.2012
Snikprivatisering av Bjørvika?

På Sørenga foregår noe skummelt.Det fikk forsiden og to hele sider i Aftenpostens aftenutgave den 10. mai. På overflaten handler det om støy, men dypest sett handler det kanskje mer om eierskap og forventninger?


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.05.2012

HERLIGHETEN STYRE OG STELL

For de som ikke fikk det med seg: Herligheten fikk 3790 søkere til de hundre parsellene. Den 10. mai ble lykkelige vinnere trukket ut, og den 12.-13. mai var det dugnad.
Her kan du se resultatet som timelapse.


LES MER
___________________________________________________________________________________________________
08.05.12
Hurra for HERLIGHETEN!!!

Så langt (fristen for å melde sin interesse for parsellhage går ut i dag) er det 520 husstander som har meldt seg på trekningen om de 55 parsellene som til helgen etableres mellom luftetårnene i Bjørvika. Det sier en del om folk i sentrumsområdene.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

04.05.12
VELKOMMEN TIL HERLIGHETEN! - en overraskende hageflekk

Nå skjer det noe moro i Bjørvika. Midt i betonghelvete, mellom luftetårnene for senketunellen, anlegges det en parsellhage! Den har fått navnet Herligheten, og er således den aller første i en forhåpenligvis lang serie av disse herlighetsverdiene som frem til nå kun har tatt seg godt ut på papiret.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23.04.12
ER DET TI ÅR FOR SENT?
Om folk, reguleringsplaner og by-og stedsutvikling 

”Det er ti år for sent.”
Kommentaren kom fra arkitekt Julie Sjøwall Oftedal på et møte om fremdriften i bjørvikautbyggingen. Den limte seg fast i mitt bjørvikaengasjement.
”Hvis man virkelig vil ha noe å si, på det overordnede planet, er det denne man skal bry seg om nå, ikke Bjørvika! For den 26. mars går høringsfristen ut!”
Hun klasket en 250 sider nyprintet reguleringsplan for Filipstadområdet i bordet.

LES MER

______________________________________________________________________________________

15.02.12
BORT MED INNVIK, VEKK MED BORGEN
om kulturvisjonære skadeverk i Bjørvika

Invitér til nybrottsarbeid i ”urørte omgivelser” og det er ingen ende på planer og visjoner. Dette gjelder også for kulturbygging, og nå er det Bjørvikas tur. Derfor: Ryddearbeid pågår. Alt skal vekk. Den nye byen bygges nemlig fra scratch. 
Aktørene er mange, initiativene og interesseområdene likeså. Likevel: Noe har kulturvisjonærene til felles: Nybyggermentaliteten. Som om det intet fantes i Bjørvika før deres egen inntreden på arenaen. 

LES MER

______________________________________________________________________________________

03.01.12
LUFTA ER FOR ALLE? – tanker om Bjørvika

Sen morgen i desember. Jeg bikker mot høyre i det søndagstomme lyskrysset ved Ruinparken og lar sykkelen bestemme farten. Og der ligger den, som alltid; Oslo, min by. Den slake kaffeskåla, naturlig skråplassert med grankledde åser som ytterkanter mot øst, nord og vest, som bryter vannskorpen i sør og forsvinner i fjordspeilet. I dag fylt av gråvær og mild sønnavind med saltvannslukt.
Gamlebyen. Det er noe spesielt med dette stedet. En følelse av beboddhet jeg kan kjenne i andre byer i Europa, men ingen andre steder i Oslo. Det handler om tid, tror jeg, om slekters gang. For i Bjørvika har det bodd folk lenge. Det var her de slo seg til, de første bosetterne, og det forstår jeg godt. Det er noe med utsynet, nærheten til lys, luft og vannets bevegelser, med det trygge Eikaberget i ryggen. Jeg vet hvorfor de la byen her. Jeg vet ikke hvorfor det gamle Oslo senere ble overlatt til forfallet. Jeg vet heller ikke hvorfor en betongvegg er i ferd med å reise seg midt i synsfeltet.

______________________________________________________________________________________ 

04.10.11
BJØRVIKA – FERDIG SERVERT 
(Om vår samtids felles mantra: serveringssteder) 
Den 26. september deltok jeg på et åpent seminar arrangert av Bjørvika utvikling. Tema for dagen var offentlige rom i byutviklingen - med utgangspunkt i allmenningene i Bjørvika.  
Mange spørsmål på agendaen: Får folk i Oslo og Bjørvika gode offentlige rom? Blir byrommene en plass for alle? Eller blir det mye form og lite folk? Forsvinner de gode visjonene i realisering av planene? 
Spørsmål som i høy grad angår Oslos befolkning. Vi var seks ”frie” sjeler der, resten tilhørte familien av involverte arkitekter, utbyggere, og statlige og kommunale byråkrater.

_____________________________________________________________________________________

13.04.11
D6 – BEISTET INGEN SNAKKER OM
(Om husene mellom signalbyggene – de som bare bygges)

Mens diskusjonene går rundt Lambda og barkodene svinger seg opp, er det en del av bjørvikautbyggingen det har vært helt stille om – så langt. Jeg snakker om den delen av Lohavn som ligger inntil Ekebergåsen. 
Jeg elsker modeller og bilder av modeller, så da nabolaget, altså byen bak, fikk en informasjonsfolder fra Hav eiendom og Dnb Nor i posten en gang i 2009, satte jeg meg til med folder og nettilgang. Å, hvor rent og lyst og tilforlatelig alt ser i fugleperspektiv og i modellutgave… helt til blikket styrte mot høyre, mot luftetårnene for Bjørvikatunellen, og falt på det området som blant de innvidde går under navnet D6.

_____________________________________________________________________________________

07.04.11

BJØRVIKA; HVA SKJER'A?
(folkemøte ... promomøte ...)

I går var det folkemøte i Havnelageret. Det handlet om Bjørvikas fremtid. Tidsramme: en og en halv time.
Hvis man med folkemøte mener mulighet for kommunikasjon mellom folket og de som tar avgjørelsene, er en og en halv time latterlig kort. Det rekker så vidt til at paneldeltakerne får meddelt sine standpunkt. Interessant i og for seg, men er det ikke mer hederlig å kalle det et informasjonsmøte med mulighet for korte plenumsspørsmål fra salen? (Må si det svingte litt mer av folkemøtet i Gamlebyen skole sist vinter.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22.03.11
BYUTVIKLING FOR ALL TID? SE TIL DRAMMEN!
(Om et demokratisk og særs vellykket byutviklingsprosjekt)

En kommentar til det politiske spillet om Bjørvika.
I slutten av forrige århundre gjorde Drammen kommune et sjakktrekk av de helt store. De bestemte seg for å legge politikken til side og i fellesskap utforme en felles visjon for Drammen mot 2011. Det skulle handle om byutvikling, for Drammen var viden kjent for å være den styggeste byen i verden. Første spørsmål: Skulle man fokusere på fortetting av selve bykjernen? Eller skulle man i stedet fokusere på utbedring av alle bydelene hver for seg? Det var ikke nok penger til begge deler.
Konsekvensutredninger ble gjort av eksterne konsulentfirmaer, prosessen var lang og nitidig, for alle bydelsutvalg og alle borgere skulle ha sin stemme i dette som handlet om Drammens fremtid. Valget falt på fortetting av bykjernen. Drammen skulle ikke lenger fremstå som en tilfeldig forsamling av lagerskur, kjøpesentere og dårlig byggeskikk. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar