25.05.2012

Snikprivatisering av Sørenga?



På Sørenga foregår noe skummelt.

Det fikk forsiden og to hele sider i Aftenpostens aftenutgave den 10. mai. På overflaten handler det om støy, men dypest sett handler det kanskje mer om eierskap og forventninger?

En ny leilighetseier, en av dem som allerede har flyttet inn på Sørenga, beklager seg over det han kaller støy i sine nærmeste omgivelser, i denne sammenheng et konsertlokale for elektronisk jazz på gateplan rett under leiligheten og balkongen hans. 
Støy skal man ta på alvor. Støy er en forurensningskilde i vårt dagligliv det legges altfor liten vekt på. Støy kan være svært helseskadelig, og støy finnes i rikelig monn der mennesker lever og ferdes. Det meste av den står vi faktisk selv for. Men hva er støy og hva er lyd? En definisjon er at støy er uønsket lyd. Altså: det som oppleves som støy for noen kan oppleves som trivsel for andre. Og på Sørenga, vår alles nye bydel - eller la oss heller si: den nye utvidelsen av Oslo sentrum mot fjorden, er "støy" fra gateplan plutselig blitt et tema. 

Før utbyggingen av Sørenga startet fikk man inntrykk av at det skulle bli mulig for alle å bo her nede. Det viste seg å være feilaktig. Ingen utbyggere ser det som sin oppgave å sponse utleieboliger for studenter og dårligere stilte hvis det ikke blir pålagt dem. De bygger primært for å tjene penger. Sørenga er det man på utbyggerspråket kaller indrefileten i Bjørvika. Indrefilet er dyrt, Sørenga er også blitt dyr. Det var ikke ”ment” slik i utgangspunktet, ikke i talene eller på papiret i i alle fall, men slik er nå verden. Indrefilet er ikke for hvem som helst. Det var sogar en arkitekt sa det rett ut: Det er ingen hemmelighet at Sørenga bygges for de med mye penger.

Så hva hender når de som er bemidlet nok til å kjøpe leilighet midt i solnedgangen på Sørenga endelig får satt seg til på balkongen for å nyte sitt nye liv? Jo, de tar området i besiddelse, og en som har betalt syv millioner for en leilighet mener seg kanskje også berettiget til å bestemme hva som støy og hva som ikke er det. Den nye leilighetseieren, akkompagnert av styret for Sørengas beboere går hardt ut og mener det må tas hensyn til deres definisjon av støy når Sørengas offentlige rom utvikles. Og denne jazzklubben støyer altså på en slik måte at noen beboere ikke kan nyte sitt gode liv. Konsertene holdes nemlig ved halvsyv-tiden, akkurat da det skal hygges på balkongen. Forventningene om rolige dager med utsikt til havet stemmer ikke med realiteten.
Etablissementet det klages på, 300 Acting Spaces, har på sin side fått strenge krav å forholde seg til og hevder de overholder støyforskriftene til punkt og prikke. Aldri over 45 desibel. I tillegg dreier det seg kun om korte forestillinger, og aldri sent på kvelden.

Sørenga er en ny bydel. på Sørenga er kai- og gateplanet regulert til offentlige formål slik det skal være i en by. Den som flytter inn på sørenga flytter inn i det som i fremtiden forhåpentligvis blir et av de mest pulserende og livlige områdene i byen. Åpent for alle. Døgnet rundt faktisk. For ingen kan bestemme hvem som ferdes hvor i en by, og til hvilke tider.

Derfor er det viktig at politikere og offentlige etater som Plan og bygg følger med på dette og ikke lar Sørenga bli en ghetto for de best bemidlede, selv om noen kanskje kan tenke seg den versjonen. Som sentrumsboer kjøper man en leilighet til syv mill, ikke et område. Oslos vannkant, inkludert Sørenga, er for alle. Jeg mener å huske at problemstillingen kom opp også da Aker brygge ble bygget på åttitallet. Det var flere av de nyinnflyttede som anså stedet som sitt og ikke ville godta ”støyen” fra gatelivet, barene og kafeene. Det endte heldigvis med at de mest grinebiterske flyttet tilbake til residentale områder i utkanten og de som ble boende aksepterte at de hadde kjøpt seg inn midt i sentrum av norges hovedstad, og at dette faktum blant annet innebar en forskyvning av egne ideer om hva som er støy og hva som ikke er det. 

Utenfor hos meg går togene, og godstogene. Fort over 90 desibel målt når de bremser. Og Jernbaneverket tar ikke smålige hensyn, men reparerer skinner natt som dag. Løvblåsere har jo blitt alle vaktmesteres nye kjæledegge. Den sparer ham for tid, så nå blåser han, iført kolossale øreklokker, på desibelsnivå som vekker hele nabolaget klokken syv bare han skal fjerne to blader fra en trapp. Ellers freser helikoptre daglig over hustakene våre, og byens gater er fulle av helt vanlige kaffebarer som blaster musikken sin ut i gata, på mye mer en 45 desibel. Og så er det jo alle bilene da... for ikke å snakke om bussene og trikkene.

Støy som tema bør på dagsorden i mye større utstrekning enn det er. Det er nødvendig med brede diskusjoner som fokuserer på folks opplevelse av støy i de offtentlige rom, både som forurensningskilde og mistrivselsfaktor. Men at noen flytter til det som både utbyggere og politikere har frontet som Oslos fremtidige latinerkvarter og så begynner å klage fordi måkeskrik og bølgeskvulp i korte perioder overdøves av elektronisk jazz... Da sier jeg: Oslo har en lang og fin markagrense. Det finnes også uendelig med veier i tilbaketrukne villastrøk der syv millioner unektelig får bedre uttelling hvis det er stillhet som står øverst på ønskelista.

Så la oss slå det fast først som sist, skal vi? Sørenga er ikke en enklave for Oslos bemidlede, det er det nye sentrum av Oslo der livet skal leves på mange slags vis, og hvor all form for lyd og ulyd, støy og stille skal herje side om side, innen grensene av de gjeldende støyforskriftene. Støy for deg, gøy for meg, og omvendt. Og det må vi tåle!


Publisert i Aftenpostens aftennummer og på nett 5. juni 2012.

Herligheten styre og stell

 Herligheten: en oppdatering

For de som ikke fikk det med seg: Herligheten fikk 3790 søkere til de hundre parsellene. Den 10. mai ble lykkelige vinnere trukket ut, og den 12.-13. mai var det dugnad.
Her kan du se resultatet som timelapse.





Den 24. mai fikk Herligheten sitt eget styre. Det ble også opprettet grupper som skal ha ansvaret for at det blir drivhus, fester, fellesmøbler, bikuber, storgrill (karpedammer, fuglebad, japanske hager, valmueåkre) osv. I praksis betyr det at strukturen for herligheten er flat og fri og at initiativ og virketrang er driftens grunnpilar. Nytt styre innebærer også at Anne Beate Hovind – hun som kastet seg rundt og hoppa først (og trakk med seg oss andre), trer tilbake sammen med resten av interimgruppa (noen fortsetter som parselleiere).
Takk, Anne Beate, for deg og dette herlige galskapsprosjektet. Du får holde deg i området, ellers kommer vi og henter deg.

HERLIGHETEN HAR EGEN BLOGG

08.05.2012

Herligheten har ingen ende!

Da har vi passert 2800 husstander i påmeldingsboksen. Har ikke sett på maken til oppslutning!

Resultat:

Fra overveldete og entusisastiske sponsorer har vi har fått jord, pallekarmer og duk til 50 nye parseller! Plass har vi jo, så da utvider vi før start.

100 parseller i Herligheten!

Loddtrekningen foregår i morgen.

Hurra for HERLIGHETEN!!!!

Så langt (fristen for å melde sin interesse for parsellhage går ut i dag) er det 520 husstander som har meldt seg på trekningen om de 55 parsellene som til helgen etableres mellom luftetårnene i Bjørvika. Det sier en del om folk i sentrumsområdene.

Byfolk trenger ikke en diger hage uten naboer, vi drømmer ikke om å pisse ufortrødent fra tarrassen en tidlig morgenstund. Det betyr ikke at vi ikke vil lage hager. Ikke egentlig noe nytt, for det er ti års ventetid på det som finnes av parsellhager og kolonihager her i byen.

Men det sier noe annet også, for når folk viser så mye entusiasme og glede i møte med et såpass sinnsykt og i utgangspunktet ganske urealistisk stunt som dette, vitner det om et engasjement og et ønske om å delta i/være en del av utviklingen av våre egne nærområder. Vi er byrotter, vi bor tett uten å se altfor mye til hverandre, så denne drømmen om møteplasser der vi GJØR ting i fellesskap, der vi skaper noe, ikke bare konsumerer og promenerer i ferdigstriglete omgivelser, er tydeligvis tilstede i mange flere enn noen få.
DET er fantastisk og gledelig å oppleve.
Og når responsen kommer som den gjør nå, er ikke dette lenger virkelighetsfjernt eller "på jordet", det er virkelig.

Så til helgen ruller Herligheten igang. Fredag kommer containere, jord, pallekarmer og fiberduk. Lørdag holdes dugnad der karmene settes opp og fiberduk kuttes, og søndag den 13. mai blir første dag i Herligheten. Da møtes de heldige 55 til dyst for å fylle jord i karmene sine. Tilgang på vann får vi ikke før i neste uke, så vi må vente litt med såingen, men det skal bli veldig moro likevel!

LES MER OM HERLIGHETEN I AFTENPOSTEN

SISTE MULIGHET TIL Å MELDE SEG PÅ I DAG!

Her skal Herligheten ligge. Foto: Kristin von Hirsch

04.05.2012

Velkommen til HERLIGHETEN! - en overraskende hageflekk




Lyst på egen hageflekk midt i byen?

Nå skjer det noe moro i Bjørvika. Midt i betonghelvete, mellom luftetårnene for senketunellen, anlegges det en parsellhage! Den har fått navnet Herligheten, og er således den aller første i en forhåpenligvis lang serie av disse herlighetsverdiene som frem til nå kun har tatt seg godt ut på papiret.

(Utdrag fra Fjordbyplanen 2008, side 7)
”Fjordbyen skal vitalisere, skape stolthet og tilhørighet, samt sikre allmennheten tilgang til ”herlighetsverdiene” ved vannet. Samtidig skal Fjordbyen være åpen for framtidige livsstiler og det uventede. For å lykkes må det skapes en bred forståelse av Fjordbyen som et byutviklingsprosjekt med et boligtilbud og andre aktiviteter egnet for alle befolkningsgrupper. Fjordbyen må få et helhetsgrep som sikrer økt livskvalitet for flest mulig av byens og regionens beboere.”
…” Et bredt folkelig engasjement, samt å sikre offentlighet og åpenhet rundt vedtakene om utviklingen av Fjordbyen, er et viktig prinsipp.”

Denne vesle Herligheten er økologisk og temporær, i utgangspunktet tre år, kanskje lenger. Den er et vanvittig stunt, sparket i gang av Anne Beate Hovind, (ansvarlig for kunsten i Bjørvika) og en gjeng aktivister med grønne ambisjoner og urealistiske forventinger til omgivelsene.

Inspirasjonen kom fra mange steder på en gang, blant annet fra et pågående kunstprosjekt som initieres av  Amy Franceschini (USA) og Future Farmers, som på sikt skal lage grokunst i Bjørvika. Også det faktum at Loallmenningen hadde den mest fruktbare jorda her innerst i Oslofjorden før industrien tok over var en tankevekker.

John Fr. Kirchner/Nordahl Grove lith. 1865. Nasjonalbiblioteket, Oslo Kunstverk 2012





Nå trekkes vegetasjonen ned fra ekebergåsen igjen, og første steg på veien er altså økologisk parsellbruk for byens borgere. Jord, pallekarmer og fiberduk til femti parseller a fem kvadratmeter er skaffet til veie, og neste helg (den 12. og 13. mai) er det klart for dugnad.

Kan du tenke deg en hageflekk midt i byen? Der du kan dyrke hva du vil, luke, høste, og ikke minst treffe naboer du ikke visste du hadde? Sitte med ryggen mot luftetårnet og drikke kaffe mens sola skinner, humla suser og måkene flyr over fjorden? 

Da skal du gå til www.bjorvikautvikling.no og melde deg på innen den 8. mai. Den 10. trekkes de heldige parselleierene.

Vil du ha mer informasjon? LES HER

Vi har også opprettet en FB-gruppe - HER

Foto: Vibeke Hermanrud