18.08.2012

BRUA UT I INTET – om gjenbruk av samtidsruiner


En halv Sørenga bro. Foto: Kristin von HirschI fjor sommer ble Sørenga bro revet for å gi plass til det nye riksveisystemet i Bjørvika. Det vil si – kun deler av broen er revet. I sørenden av Middelalderparken står fortsatt en halv bro og venter på sin skjebne.

Avsnittet  ovenfor er hentet fra Aftenposten den 17. april i år.

De fulgte opp 25. april med en helside om spøkelsesbroen som bør bli park, der gode forslag til bruk kommer på rekke og rad og hvor det også refereres til New Yorks heftigste turistattraksjon, The High Line. 

The High Line. Foto: Joe Sternfeld. Hentet fra www.thehighline.org/ 
The High Line. Foto hentet fra www.thehighline.org/
The High Line, bygget på 1930-tallet, var opprinnelig en industrijernbane på stylter som ble bygget for å frakte varer til Manhattans Meat Packing District. Ved å løfte togene opp i høyden, unngikk man ulykker og trafikkaos i New Yorks gater. Jerbanesporene var i bruk til sent på 1980-tallet, så begynte forfallet og påfølgende planer om rivning. – Helt til noen lokalaktivister og jernbaneentusiaster i 1999 etablerte interessegruppa Friends of the High Line. Mål: Bevaring og utvikling av denne spesielle bygningsstrukturen til et offentlig rom, tilgjengelig for alle. Resultatet er blitt en to kilometer lang park ti meter over byens kjas og mas. The High Line er for øyeblikket et av verdens mest omtalte byutviklingsprosjekter.

Karianne Bjellås Gilje skrev den 30.juni en kommentar i Dagbladet om Bymenneskenes hjerter. Også hun tar utgangspunkt i The High Line før hun drar oss til hjemlige trakter og Bjørvika der hun slår et slag både for Brua ut i intet og det rivningstruede Borgen kulturhus, – nettopp fordi det ofte er de gamle rare byggene, de historiske linjene, og veistumpene i byrommene som skaper kontrastene som skal til for at vi også vil oppleve våre nybygde omgivelser som sjarmerende.

Foto: Kristin von Hirsch
Det er ikke bare Borgen som er truet av rivningsglade nybyggere. Også brostumpen vakler. Grunnen til at den fremdeles står er at Vegvesenet og Oslo kommune krangler om hvem som har ansvar for rivningsarbeidet. Det koster visst noen millioner.
Men hvorfor rive?
Den vesle brostumpen i Bjørvika vil kunne fungere som det perfekte bindeledd mellom Ekebergåsen og Middelalderparken/det nye Bjørvika, – for øyeblikket behørig adskilt av godstogskinnene som ligger der som et uoverkommelig ”juv”.

Hva med investere en slump av rivekostnadene på å oppruste til nydelig villnissovergang med vindeltrapp i enden? Eller noe annet fint?
I tillegg til den naturlige bindeleddsfunksjonen har Brua ut i intet også andre kvaliteter: Landemerke, flott utsiktspunkt, historisk monument over Bjørvikas tid som veimaskin.

Hvorfor ikke la Brua ut i intet bli en Bro Bro Brille, en herlighetverdi i fremtidens Bjørvika?

Broa til venstre i bildet. Foto: Kristin von HirschVeien over broa, mot Bjørvika. Foto og manipulasjon: Kristin von Hirsch
Veien over broa, mot Ekeberg. Foto og manipulasjon: Kristin von Hirsch
Utsikten fra den amputerte Sørenga bro. Foto: Kristin von Hirsch

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar